KOULUTUS


Maailmanlaajuiset ja paikalliset ympäristökysymykset ovat lisääntyneet merkittävästi. Tälläkin hetkellä eri arvioiden mukaan jopa joka tunti yksi eliölaji kuolee sukupuuttoon, 15 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain nälänhätään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset maapallolla puhuttelevat.  Maapallon tulevaisuus vaatii tietoisuuden kasvamista ja eri ratkaisuvaihtoehtojen löytämistä.

Taatan koulutukset tähtäävät elämäntapamuutokseen, kestävän kulttuurin omaksumiseen ja rikkaan luontosuhteen löytämiseen.


KESTÄVÄÄ ELÄMÄNTAPAA RAKENTAMASSA

Maakasvatustyöpaja


Tämä yhden päivän kestävä työpaja luo raamit oman elämäntavan muovaamiseen. Se tutustuttaa osallistujat maakasvatuksen perustana olevaan teoriaan ja taustaan,  tarkastelee  joitakin tyypillisiä esteitä hyvän ulkona oppimisen toteutumiselle, kiinnittää huomiota keskeisiin ohjaajan ohjeisiin ja antaa perusteet ekologisten käsitteiden rakentamiselle. Työpaja antaa myös yleiskuvan elämäntapamuutokseen tähtäävästä kokonaisesta kasvatuksellisesta maakasvatusohjelmasta.

KESTÄVÄÄ KULTTUURIA

Permakulttuurin perusteet


Permakulttuuri on suunnittelufilosofia ja -menetelmä, jonka tavoitteena on kehittää luonnon toimintaa ja muotoja jäljentäviä maisemakokonaisuuksia tuottaen kestävällä tavalla ruokaa, kuituja ja energiaa paikallisiin tarpeisiin. Permakulttuuri tarjoaa harmonisen, eettisen, luovan ja inspiroivan vastauksen maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin. Se painottaa työskentelyä yhdessä luonnon kanssa eikä sitä vastaan.

Permakulttuurin perusteet –kurssin sisältö  pohjautuu Taatan kirjoittamaan kirjaan ”Permakulttuuriopas – käsikirja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Kirjassa esitettyjä kasvatuksellisia ohjelmia ja menetelmiä esitellään kurssin aikana myös käytännön esimerkein maastossa.

MENETELMÄKOULUTUKSET ELÄMYKSELLISEEN LUONTORETKEILYYN

Muirin taival -ohjaajakoulutus

Muirin taival on vaelluksenomainen matka läpi ”villin luonnon”. Taipaleen tarkoituksena on, että antautuisimme yhden päivän ja paikan luonnolliselle kauneudelle, antaisimme sen virrata sisäämme kunnes värisemme sen runsaudesta. Tässä neljä päivää kestävässä koulutuksessa osallistutaan Muirin taipaleeseen (retki auringonnoususta auringonlaskuun) ja perehdytään ohjaajan oppaan avulla retken sisältöön ja esitystapaan. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Muirin taipaleita. 


”Lähdin vain ulos kävelylle ja viivyinkin auringon laskuun asti, sillä ulos lähtiessäni huomasin, että meninkin sisään.” – John Muir

Maakävelytyöpaja


Maakävely auttaa ihmisiä luomaan syvemmän suhteen luontoon. Se on loistava väline kaikenikäisten luontoretkeilyyn ja luonnon moninaisiin ihmeisiin tutustuttava elämyksellinen seikkailu.  Päivän kestävässä maakävelytyöpajassa esitellään maakävelyn lähtökohdat, maakävelyn ohjaamisen erityispiirteet, kaksi mallimaakävelyä ja perehdytään harjoitteiden ja välineiden valintaan ja oman maakävelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen.

TILAA TAATAN KOULUTUS


Koulutuksia ovat aikaisemmin tilanneet mm. Helsingin, Turun ja Joensuun yliopistot, Helsingin kaupunki, Hyrian ammattiopisto, Vihreä Sivistysliitto ry ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.