EKOLOGISTEN PUUTARHOJEN SUUNNITTELU

Ekologiset puutarhat pohjautuvat huolelliseen suunnitteluun hyödyntäen niitä tekniikoita ja menetelmiä, joita jo esim. alkuperäiskansat, muinaiset kiinalaiset ja luomuviljelijät ovat käyttäneet. Ekologisen puutarhan ympäristövaikutukset ovat pienet, niiden ylläpitoon kuluu alun perustamisvaiheen jälkeen vähän aikaa ja energiaa, niiden sato (tuotto) on korkea ja ne muodostavat esteettisesti harmonisen kokonaisuuden.

Ekologisissa puutarhoissa on runsas kirjo kasvilajeja, joilla on monta merkitystä tarjoten hedelmiä, juureksia, yrttejä, lääkekasveja ja muodostaen houkuttelevia elinympäristöjä myös eläimille. Sen tunnusmerkkeinä ovat useaan toimintoon osallistuvat ”monitoiminnolliset” kasvit, joiden toiminta perustuu luonnon omiin periaatteisiin. Voimme valita kasveja, jotka houkuttelevat hyönteisiä, syötäviä maanpeittokasveja ja puita, jotka lisäävät maaperään ravinteita. Luonnon toimintaperiaatteisiin pohjautuviin ekologisiin puutarhoihin ovat tervetulleita puutarhurin lisäksi linnut, nisäkkäät, lierot ja muutkin eläimet. Ekologinen puutarha on täten enemmän kuin vain osiensa summa.

Huolellisen suunnittelun avulla luomme puutarhan, joka loppusaatossa tarvitsee toimiakseen hyvin vain vettä, uusiutumiskykyisen maan, ilmaa (happea ja hiilidioksidia) ja auringonvalon energiaa. Tällöin esim. lisälannoituksen tarve minimoituu. Luomme mahdollisimman itseohjautuvan ja ulkoisista resursseista riippumattoman puutarhan.

Ekologinen puutarha toimii kuin luonto itse ja näyttää myös siltä. Tämä saavutetaan parhaiten juuri luomalla yhteyksiä kasvien, maaperän eliöstön, hyönteisten, muiden eläinten ja ihmisten välille. Tämä vuorovaikutusten verkosto antaa järjestelmälle vahvaa elinvoimaa ja johtaa verkostomaisessa rakenteessa siihen, että järjestelmä pitkällä aikavälillä hoitaa itse itsensä ja toimintojen kannalta tärkeät aineiden kiertokulut mahdollistetaan.

Taatan suunnitteluprosessissa annetaan luonnon tehdä tehtävänsä myös puutarhassa.TILAA TAATTA LAATIMAAN  EKOLOGINEN PUUTARHASUUNNITELMA